על מה אנחנו הולכים לדבר?

החיים שלנו הם פאזל, שמורכב מאבני דרך.
כשניקח את כל חלקי הפאזל ונסדר אותם מחדש בדרך שמתאימה לנו,
תשתנה נקודת המבט שלנו ובהתאם גם המציאות של חיינו.
אני מזמינה אותך להרצאת "אבני הדרך" בה אתן כלים פרקטיים,
נקודות מבט שונות, שיאפשרו לך התפתחות אישית,
הסתכלות רחבה יותר על כל סיטואציה בחיים.

יום ראשון

11 לאפריל 2021

19.30-20.30