סמינר ״מסע הגיבורות: האם אנו גיבורים בעל כורחנו?

על מה אנחנו הולכים לדבר?

יומיים מעשיים של פריצת דרך למימוש
והגשמת הפוטנציאל האישי וכלכלי שלך!

הזדמנות בלעדית לאנשים המחויבים להצלחה!

איפה?

אצלך בסלון | 14-15 בפברואר 2021 |

בין השעות: 16:00-22:30