על מה אנחנו הולכים לדבר?

ערכים זה לא משחק אבל אפשר למשחק אותם
ערכים מייצגים את המהות הייחודית והאישית שלנו,
הערכים הם המצפון, המגדלור שמכוון אותנו.
ערכים מעניקים משמעות מיוחדת לחיים שלנו,
אנחנו יכולים להתרגש עד דמעות.
הערכים מעניקים לנו את ההרגשה שמה שאנחנו מחליטים או עושים
הוא נכון או לא נכון,
הוא טוב או פוגע בנו,
הוא צודק או טועה.

יום שלישי

5 ליולי 2022

11:00-12:00