לפני 5 חודשים זה קרה.

נכנסתי לצומת הקשה בחיי

צומת היתמות!

במשך 30 שנה הייתי בת להורים

ובמשך 23 שנה נוספות הייתי בת לאם!

ופתאום……

זהו…

אין לי על מי להשען, אין לי למי להרים את העיניים

אין לי שורשים!!!!!!!!!!!!!!!

עכשיו אני השורש! עלי שמים את הראש, אלי נושאים עיניים!

לקחתי תיק (וירטואלי) והכנסתי לתוכו את כל הידע.

כל מה שצברתי, למדתי, קיבלתי, הבנתי במשך 53 שנה.

כל הערכים, ההתמודדויות, לקיחת האחריות הם שלי עכשיו.

הם שלי! הם שלי! הם שלי!

אז מה עכשיו??? מה עושים עם התיק הזה???

   ואז באה ההזדמנות….

       יש מה לעשות עם ה"תיק" הזה

          ביום הולדתי ה  53  אני עושה את זה.

              את מה ???

           המשך יבוא ובקרוב