WOW, יום שישי 01.15.

כל הסלון מלא בציוד, מחכה להכנס לצ'ימידן.

שיחכה….

גם אני מחכה. מחכה שיעברו הימים.

5 ימים סה"כ. 5 ימים לחגיגה. 5 ימים ליומולדתי.

5 ימים ל"מלכת המדבר". סין Here I come

אז חו"ל אני אוהבת, סין? נשמעת מרתקת, ג'יפים? אקסטרים

אז מה עובר לי בתוכי? למה מתהפכת לי הבטן?

מינקותי – בתחילה ללא מילים ואח"כ עם מילים מפורשות,

הובהר לי חד משמעית  "הרבה נשים ביחד במקום סגור

                    זו בעיה, וצריך להשתדל לא להיות שם!"

כששאלתי למה, התשובה היתה קהה! אסור להיות ביחד

במקום סגור וזהו!!!

לימים הבנתי את המקור. בגרמניה…במלחמה…רק נשים…

ועכשיו אני שואלת את עצמי, מסע ל 40 נשים…זה השחרור???

אולי. אולי זו מטרת הנסיעה. לשחרר את עכבות העבר – הצומת

ולמצוא את האמת החדשה – ההזדמנות!?

בסינית בנויה המילה 'משבר' משני סימנים:

אחד – משמעותו סכנה, והאחר – הזדמנות

אז, שלום…אני נוסעת…סין מחכה לי…

להשתמע,

עטליה