הצומת

לפני 5 חודשים זה קרה. נכנסתי לצומת הקשה בחיי צומת היתמות! במשך 30 שנה הייתי בת להורים ובמשך 23 שנה נוספות הייתי בת לאם! ופתאום…… זהו… אין לי על מי להשען, אין לי למי להרים את העיניים אין לי שורשים!!!!!!!!!!!!!!! עכשיו אני השורש! עלי שמים את הראש, אלי נושאים עיניים! לקחתי תיק (וירטואלי) והכנסתי לתוכו […]